יום חמישי  5.4.12 בשעה 17:30  שפה אחת ודברים אחדים

יום שישי   13.4.12 בשעה 11:00  משפה לשפה+אובדן 

      שבת   14.4.12 בשעה 15:00  לשון קודש, שפת חול 

 

ראיון עם נירית אנדרמן בגלריה "הארץ": 

http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/1.163255